Profile

Qian Zhao, Ph.D.
Associate Professor of Actuarial Science (Mathematics)
zhao@rmu.edu
412-397-4065 phone (M)
John Jay 316